Denken. Voelen. Doen.

Strategisch, hands-on communiceren

Een belangrijk onderdeel van mijn werk voor de Raad voor de Kinderbescherming de afgelopen jaren, was het ontwikkelen en uitvoeren van de communicatiestrategie bij een aantal grote veranderingstrajecten. Dat kan in mijn visie alleen als je betrokken bent bij de inhoud, weet waar je het over hebt en bereid bent je handen uit de mouwen te steken. Bijvoorbeeld als communicatieadviseur bij het Programma Stelsel voor de jeugd (2012-2014).

De omgeving
De jeugdzorg in Nederland verandert ingrijpend. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden. Dat betekent niet alleen heel veel voor de organisatie van de hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Die hulp zelf verandert minstens even ingrijpend. Minder verantwoordelijkheid overnemen, meer aanspreken. Hulp dicht in de buurt organiseren. Bijvoorbeeld door de inzet van wijkteams en gezinscoaches. Minder dwang in gezinnen. Eigen kracht versterken. Het sociale netwerk mobiliseren. Oplossingsgericht werken. In casusoverleg vooral mét mensen praten, in plaats van óver mensen praten waar ze zelf niet bij zijn.

De organisatie
Voor een relatief gesloten, formele organisatie als de Raad voor de Kinderbescherming is het niet eenvoudig om hier in mee te gaan. Toch is dat wel nodig. De Raad behoudt zijn positie in het nieuwe jeugdstelsel, als instantie die bij de rechter om een kinderbeschermingsmaatregel kan vragen. Maar de manier van werken van de Raad zal naadloos moeten aansluit bij die van de hulpverleners die straks onder regie van de gemeente hun werk doen. De Raad heeft een programma Stelsel voor de jeugd ingericht om deze transformatie vorm te geven. Ik maak als adviseur communicatie deel uit van het programmateam.

Aanpak
Ik ben begonnen met het opstellen van een communicatiestrategie en – daarop aansluitend – een communicatieplan. Bijzonder is dat de organisatie gekozen heeft voor communicatie als één van de belangrijkste pijlers van de programmastrategie. Die is samen te vattenin één frame: terughoudend en indringend. Geen verantwoordelijkheid overnemen van de staande organisatie, maar wel als kathalysator werken voor de beoogde verandering.

Aan de slag
Uiteraard blijft het niet bij strategie en plannen. Er is ook werk aan de winkel. Zo schrijf ik een artikel over het Jeugdbeschermingsplein in Rotterdam (één van de pilots voor het nieuwe jeugdstelsel), een artikel over de inrichting van een Frontoffice door de Raad (en de ambivalentie over de rol van de Raad in het nieuwe stelsel), de tekst voor een ingezonden brief van de algemeen directeur van de Raad, Marie-Louise van Kleef in het dagblad Trouw en een artikel in het personeelsblad, met een update van de ontwikkelingen voor raadsmedewerkers. Ik help bij de organisatie van kennisdelingsdagen, stel digitale nieuwsbrieven samen, onderhoud het Twitter account Raad Stelsel Retweet (dat niet alleen dienst doet als nieuwsbron voor raadsmedewerkers, maar ook om de Raad extern als betrokken partner te profileren), help sprekers bij het samenstellen van presentaties en voer de redactie over het visiedocument dat de Raad in september 2013 vaststelt. En ik verzorg de samenstelling en eindredactie van de Handreiking voor samenwerking tussen gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd: Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig.

Mijn werk bij de Raad eindigt door een speling van het lot: door de bezuinigingen op het ministerie van Veiligheid en Justitie en de onnavolgbare rekensommen die bepalen wie dan zijn functie verliest, is mijn baan per 1 mei 2014 komen te vervallen. Voor mij een kans om me helemaal te richten op mijn eigen bedrijf…